Przyjaciele o Wojtku

Maria Anna Potocka Maria Anna Potocka

[…] Był doskonale skonstruowaną maszyną do robienia dobrej sztuki. Osiągnął rzecz w twórczości najistotniejszą, mianowicie wyczuł siłę swojej refleksji, odrzucił radykalnie wszystko, co wydawało mu się obce – fabularność, poetyckość, ckliwość, powagę tematu – i na końcu perfekcyjnie określił formę, w jakiej należy to wyrazić. […]

czytaj całość

Ryszard Waśko i Wojciech BruszewskiRyszard Waśko

[…] pomyślałem o Wojtku Bruszewskim, wybitnym polskim artyście, którego historia wraz z jego odejściem też się zamknęła, z taką tylko zasadniczą różnicą, że o twórczości Bruszewskiego w jego ojczyźnie wie się o wiele za mało. A przecież Bruszewski był bez wątpienia jednym z najważniejszych artystów polskiej sztuki współczesnej. […]

czytaj całość

Richard Demarco i Wojciech BruszewskiRichard Demarco

[…] zachowałem pamięć o Voytku jako jednym z najwybitniejszych artystów, jakich miałem okazję znać jako przyjaciół i współpracowników. […]

czytaj całość

Wolf Kahlen i Wojciech BruszewskiWolf Kahlen

[…] Jego wrażliwość i logiczne dociekania na temat widzialności rzeczy i irracjonalnych ludzkich zachowań, a także niewidzialności tego, co ukryte, czyniło z niego w pewnym sensie „złamanego” strukturalistę, mającego ugruntowaną w logice pewność względem tego czy owego, a jednocześnie zadziwionego romantycznymi absurdami. […]

czytaj całość

David Hall i Wojciech BruszewskiDavid Hall

[…] Jego sztuka przemieszczała się swobodnie pomiędzy różnorodnymi mediami, od fotografii, poprzez film, video, instalacje, performance, nowy świat cyfrowych technologii, po wysokiej próby pisarstwo. Zawsze tworzył elokwentne opisy, którymi opatrywał prace wizualne lub też w których rozwijał swoje idee, jednak w ostatnim roku zwrócił się ku trudniejszej dziedzinie pisarstwa […]

czytaj całość