„To, co robię jest niczym innym jak zastawianiem pułapek na TO, CO ISTNIEJE.

Pułapki usiłuję zastawiać w miejscu kontaktu pomiędzy »duchowym« a »materialnym«, pomiędzy tym, co »wiemy i myślimy« a tym, co »jest«.

Proceder ten, wykonywany systematycznie, prowadzi w wyniku do destrukcji KONWENCJI TEGO, CO ISTNIEJE, przy czym mechaniczne i elektroniczne środki przekazu, jako kanał czysty, nieobciążony schematami umysłu, występują w roli katalizatora reakcji a hipotetyczne TO, CO ISTNIEJE, w znaczeniu pierwszym – na zewnątrz – jako energia potencjalna destrukcji”.

Wojciech Bruszewski, Outside (1975–1976)

Wojciech Bruszewski