realite  /  principe                                                                                                      © 1994

                                 


 

 

Rzeczywistość Wojciech Bruszewski Radio Ruine Der Künste Berlin


 

 

 


Kamera video obraca się 
wokół osi optycznej obiektywu. 
Na monitorze słowo PRYNCYPIUM pozostaje nieruchome. 
Rzeczywistość obraca się wokół niego.


Rekonstrukcja pracy 
z Centrum Pompidou 
w Paryżu 
w Muzeum Artystów w Łodzi.