Inne wystawy w roku 2013

W roku 2013 prace Wojciecha Bruszewskiego były prezentowane na wystawach w:

  • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – „Gramofon” – obiekt audiowizualny z 1981 r.
  • Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie – „Ten Works” – autorski wybór 10 utworów audiowizualnych z lat 1973-1977.

GramofonGramofon – obiekt audiowizualny – 1981 r.