Wystawa „Kosmos wzywa!”

W dniach 30 czerwca – 28 września 2014 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
ma miejsce wystawa KOSMOS WZYWA! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych.
Wśród prezentowanych na wystawie eksponatów znajdują się także prace Wojciecha Bruszewskiego.

 

Kosmos wzywawozownia