tekst                                                                                                                       © 1970  

 


W tekście 
warstwa materialna 
zdaje się być przezroczysta, 
ale czymże byłby tekst 
bez elementu typograficznego, 
kaligraficznego czy wokalnego. 

"Tekst" rozpoczyna serię prac, 
gdzie warstwa materialna tekstu przytłacza pierwotne znaczenia 
i staje się przyczyną powstawania nowych znaczeń. 

Łódź 1970