outside                                                                                                                   © 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OUTSIDE

To co robię opiera się na dwóch założeniach:

1. Dwoistości pojęcia TO CO ISTNIEJE;

2. Przekonania, że mechaniczne 
i elektroniczne środki zapisu 
i transmisji (film, video, fotografia, etc.) działają w pewnej części niezależnie od naszego umysłu.

ad 1. Pojęcie TO CO ISTNIEJE ma dwa znaczenia: 

- w pierwszym - TO CO ISTNIEJE - istnieje poza mną, na zewnątrz (outside).
 
- w drugim - TO CO ISTNIEJE - jest sądem o tym co istnieje. Sąd jest wynikiem, nazwijmy to krótko, presji kultury. To co istnieje w tym znaczeniu jest KONWENCJĄ.

ad 2. Obraz świata jaki komunikują nam mechaniczne i elektroniczne środki przekazu jest zupełnie inny niż KONWENCJA TEGO CO ISTNIEJE, którą posługujemy się na codzień. Nasz umysł jest tak ukształtowany, że przyjmuje i jest w stanie korzystać tylko z tej części możliwości technik przekazu, które nie burzą tej konwencji. 
Ma tendencje do posługiwania się zastanymi regułami, niezależnie od tego czy zachowały czy też utraciły swą aktualność. 

To co robię jest niczym innym jak zastawianiem pułapek na TO CO ISTNIEJE. Pułapki usiłuję zastawiać w miejscu kontaktu pomiędzy "duchowym" 
a "materialnym", pomiędzy tym co "wiemy i myślimy" a tym co "jest". Proceder ten, wykonywany systematycznie, prowadzi w wyniku do destrukcji KONWENCJI TEGO CO ISTNIEJE, przy czym mechaniczne i elektroniczne środki przekazu, jako kanał czysty, nieobciążony schematani umysłu, występują w roli katalizatora reakcji 
a hipotetyczne TO CO ISTNIEJE,
w znaczeniu pierwszym - na zewnątrz - jako energia potencjalna destrukcji. 

Wojciech Bruszewski 1975