rzeczywistość                                                                                                         © 1983  


 

Instalacja REALITY jest wersją 
Instalacji dla Pana Muybridge'a. 
W miejsce dwóch kamer, 
jest jedna, która patrzy w lustro. 
Kamera obraca się wokół osi optycznej obiektywu. Na ekranie monitora kijek chorągiewki zamocowanej na kamerze jest konsekwentnie w bezruchu 
i w pionie. 
Materiał chorągiewki, 
"wbrew prawom fizyki" 
unosi się do poziomu 
i opada.

Biuro Wystaw Artystycznych
Lublin 1983