od x do x                                                                                                              © 1976   


 


 

 

 

 

 

Instalacja ta została zrealizowana podczas pleneru artystycznego
w PGR Osetnica w 1976 roku.