punkty                                                                                                            © 19767   


  

 

 

 

 

Film performance
zrealizowany podczas
Documenta 6 w Kassel.

Na białym ekranie umieściłem kilka czarnych punktów filmując akcję w jednym ujęciu przez kilka minut. Następnie wyświetlany na ekranie film ponownie sfilmowałem 
i wchodząc w światło projektora dodałem na płaszczyźnie kilka nowych czarnych punktów. Następnie drugi film filmowałem na stole reprodukcyjnym dodając znów kilka czarnych punktów. Wyświetlając ten trzeci film w Kassel wszedłem w światło projektora i dodałem kilka "prawdziwych" czarnych punktów na płaszczyźnie ekranu. 
Cztery warstwy filmu w filmie. Cztery warstwy czasu stopione w jedną  projekcję bardzo do siebie podobnych czarnych punktów.