INSTAlacja z maastricht                                                                                          © 1981  


 


 

  

"Video Marzec" w Akademii Jana van Eycka w Maastricht w marcu 1981 roku. Zrealizowałem tam kilka prac, między innymi bardzo prostą instalację. 
Jeden obiekt, jedna kamera 
i cztery różne reprezentacje obiektu. 

Signifiant/Signifie - konik profesora Lewickiego, który 15 lat wcześniej powiedział mi wprost, że ze mnie nic nie będzie. Miał rację.