LISTA PRZYJACIÓŁ,  TAKŻE MOŻLIWYCH JAK I BYŁYCH                         


A
Ahrens, Rosa Emma
America, Lous
Antczak, Wacław 
B
Bendkowski, Kazimierz 
Benes-Brzezinska, Emilia
Bernacki, Piotr (1)
Bernacki, Piotr (2)
Bruszewska, Balbina
C
Casals, Pablo
Chopin, Fryderyk (1)
Chopin, Fryderyk (2)
Connery, Sean (1)
Connery, Sean (2)
Czołnowski, Lech (1)
Czołnowski, Lech (2)
Czołnowski, Lech (3)
D
Demarco, Richard (1)

Demarco, Richard (2)

Dłubak, Zbigniew
F
Finley, Ian Hamilton
Flis, Irena
Fr±ckowiak, Marek
G
Gajewski,  Ryszard (1)
Gajewski,  Ryszard (2)
Galeta, Ladislav
Gotovac, Tomislav
Grzegorski, Jerzy
H
Haerdter, Michael
Hall, David (1)
Hall, David (2)
Hooykaas, Madelon
I
Iwański, Sławomir

J
Junak, Tadeusz 
Jurczak, Andrzej
K
Kahlen, Timo
Kahlen, Wolf (1)
Kahlen, Wolf (2)
Kamińska, Małgorzata (1)
Kamińska, Małgorzata (2)
Kamińska, Małgorzata (3)
Klimczak, Adam
Kokot, Michał
Kristóf, Tibor (1)
Kristóf, Tibor (2)
Królikiewicz, Grzegorz

Kwiek, Paweł (1)
Kwiek, Paweł (2)
Kwiek, Paweł (3)
Kwiek, Paweł (4)
L
Latham, John
Łomnicki, Jacek
M
Marcinkowska, Elżbieta
Maurer, Dóra (1)

Maurer, Dóra (2)
Mickiewicz, Adam
Mikołajczyk, Antoni (1)
Mikołajczyk, Antoni (2)
Mikołajczyk, Antoni (3)
Mikołajczyk, Antoni (4)
Mroziuk, Stanisław
Murak, Teresa

Muybridge, Eadweard
N
Nickels, Helmut (1)
Nickels, Helmut (2)
Nicze, Karol (1)
Nicze, Karol (2)
Niemczyk, Leon
Noel, Ann
O
Olczyk, Magda
Olesen, Muriel
P
Pionk, Zenona
Piwkowski, Jacek
Połom, Janusz (1)
Połom, Janusz (2)
Potocka, Anna Maria

R
Raban, William
Robakowski, Józef (1)
Robakowski, Józef (2)
Robakowski, Józef (3)
Robakowski, Józef (4)
Robakowski, Józef (5)
Różycki, Andrzej (1)
Różycki, Andrzej (2)
Różycki, Andrzej (3)
Różycki, Andrzej (4)
Rybczyński, Zbigniew (1)
Rybczyński, Zbigniew (2)
Rytka, Zygmunt
S
Shervin, Guy
Sinden, Tony
Smith, John
Stanisławski, Ryszard
Stansfield, Elsa
Sowiński Zdzisław 
¦widziński, Jan
W
Warpechowski, Zbigniew
Wasilewski, Władysław

Wa¶ko, Maria
Wa¶ko, Ryszard (1) 
Wa¶ko, Ryszard (2)
Weibel, Peter (1)
Weibel, Peter (2)
Weibel, Peter (3)
Williams, Emmett (1)
Williams, Emmett (2)
Wohl, Andrzej

Wojciechowski, Zbigniew
Wujek, Jakub
Z
Zagrodzki, Janusz
Zezmer, Zofia
Zielinski, Siegfried


Elsa Stansfield, Madelon Hooykaas,
David Hall,, Lous America,
i inni w Akademii Van Eycka w Maastricht


Ian Hamilton Finley, Ryszard Stanisławski,
Ryszard Gajewski, W.B. Antoni Mikołajczyk


Andrzej Jurczak, Zygmunt Rytka, W.B.


Guy Shervin, John Smith, Wojciech Bruszewski


Michael Haerdter, ?, W.B. - Bethanien Haus


Adam Klimczak, Małgorzata Kamińska,
Jerzy Grzegorski


Wojciech Bruszewski, Teresa Murak


Ladislav Galeta  "The Butterfly Effect"


Wojciech Bruszewski, Sławomir Iwański


Jacek Piwkowski, Zenona Pionk, Jakub Wujek,
Wojciech Bruszewski, Magda Olczyk


Wojciech Bruszewski, Zbigniew Warpechowski
CSW, Warszawa 2000


Wojciech Bruszewski, Richard Demarco
Edinburgh 1972