Horyzont                                                                                                                         © 1979   

The Blue Flame - samochód z napędem odrzutowym. 
Podczas bicia rekoru szybkości na lądzie (1970) osiągnął szybkość 
1009,492 km/godz. Spekulacja (1)


 Aparat HORIZON kręci się na osi obrotu obiektywu/szczeliny naświetlającej.
Zdjęcia zrobione przy różnych szybkościach ruchu aparatu.


Spekulacja (3),
hipotetyczne fotografie uwzględniające wszystkie możliwe ruchu obiektów i aparatu. Kilka możliwych sytuacji.

Ciąg Dalszy (Ucho) Horyzont i inne... Extra Żytnia

 
Widzę rzeczy. Fotografuję rzeczy. Porównuję mój widok i widok kamery. Rzeczy wyglądają podobnie.

A więc nie śnię, nie mam halucynacji.
------------------------------------------------
Punktem wyjścia takiego uspokajającego rozumowania jest fakt, że aparat fotograficzny jest powtórzeniem modelu ludzkiego oka. Widzi podobnie ale jako maszyna nie ulega nastrojom, nie ma halucynacji.
Jest "obiektywnym" świadkiem.

Stąd bierze się niezwykła siła fotografii. 
Świat i fotografia, jako mechaniczne odwzorowanie, są ze sobą w bezpośrednim i logicznym związku.

W 1979 roku zadałem sobie pytanie: 
jak wygląda świat myślącej istoty, której oko funkcjonuje na innych zasadach. Jedną z takich "istot" mógłby być aparat fotograficzny HORYZONT.

Widzenie tej "istoty" w dramatyczny sposób uwikłane jest w pojęcie continuum czasu, w przeciwieństwie do "mgnieniowego" widzenia, typowego dla istoty ludzkiej. HORYZONT nie zna pojęcia "Augenblick". Przedmioty w ruchu rejestruje w całkowitej niezgodzie z ludzką logiką a fotografuje przecież materialny świat, wspólny dla wszystkich myślących istot.

Na podstawie teoretycznych dociekań, doszedłem do wniosku,że obiekt jadący z szybkością 432 km/godz., poruszający się z zachodu na wschód (z lewej w prawo), mijający aparat HORYZONT w odległości 6 metrów, zostanie zarejestrowany jako jadący w przeciwnym kierunku, ze wschodu na zachód (z prawej w lewo), a wszystkie elementy obiektu zostaną odwrócone jak w lustrzanym odbiciu. Odwrócony zostanie tylko obiekt w ruchu. Nieruchome tło zarejestrowane zostanie zgodnie z rzeczywistością ludzkiego oka.

Obiekty poruszające się szybciej, zostaną nie tylko odwrócone ale ich wymiary zaczną skracać się proporcjonalnie do wzrostu szybkości. Obiekty poruszające się wolniej będą odwrócone lub nie odwrócone a ich wymiary oscylować będą pomiędzy "rzeczywistym" wymiarem a wymiarem, którego granicą jest nieskończoność.

Widok przedmiotów fantastycznie skomplikuje się, gdy odstąpimy od sztywnej odległości 6 metrów 
i pozwolimy obiektom poruszać się nie tylko z zachodu na wschód, nie tylko po linii prostej i nie tylko z jednostajną szybkością.

Seria praktycznych testów potwierdziła moje przypuszczenia.
-------------------------------------------
Aparat HORYZONT wyciąga inne wnioski z obserwacji świata. Logika aparatu HORYZONT jest dla człowieka nie do przyjęcia. HORYZONT generuje filozofię z którą nie da się dyskutować. Wizja świata aparatu HORYZONT jest zgodna z wizją człowieka tylko w zakresie małych szybkości poruszających się obiektów. Gdy wzrasta szybkość poruszania się obiektów lub gdy wzrasta szybkość poruszania się obserwatora, wizje te odklejają się od siebie.

To co dla jednej istoty jest nonsensem lub doświadczeniem ze świata snu, dla istoty, która obserwuje świat za pomocą innego oka, może być sensowną, koherentną, realistyczną i praktyczną wizją. Ta inna istota, funkcjonująca w materialnym świecie, jest w stanie generować sądy, które istota ludzka musi odrzucić jako brednie.
I odwrotnie - sądy ludzi są bredniami dla aparatu HORYZONT. Nawzajem mogą oskarżać się o halucynacje.
HORIZONT 
Kölnischer Kunstverein / DAAD 
Kolonia / Berlin 1981


  WYSTAWY:
- Mała Galeria ZPAF, Warszawa
- FV Gallery, Kraków
- Foto-Medium-Art Gallery, Wroclaw
- Polish Photography
   tour exhibition in Japan
- Akumulatory 2 Gallery, Poznań
- Kolnischer Kunstverein, Köln
- Erweiterte Fotografie, Wienna
- Ostranenie - Bauhaus Dessau