Extra żytnia                                                                                                                © 1980  

 

Horyzont Horyzont i inne... 16 sytuacji


Dzieło było dedykowane Helmutowi Nickelsowi. 
W latach osiemdziesi±tych 
w Berlinie robił on serię fotograficznych performance. 

"Extra Żytnia" była rodzajem dyskusji z pokazami Helmuta 
i z sam± fotografi±.

Fotografia to zdzieranie skóry
z trójwymiarowych przedmiotów.
Aby to udowodnić pozbawiłem trójwymiarowy przedmiot 
jego wizualnej powłoki 
i przywróciłem mu j± 
w postaci projekcji.

"Extra Żytnia" znajduje się 
w zbiorach Muzeum Sztuki
w Łodzi.