16 sytuacji                                                                                                         © 1975   
Extra Żytnia Horyzont i inne... Instalacja Domowa

16 sytuacji oświetleniowych.
co 10 sekund przełącz:


0
1
2
3
4
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4
1,2,3,4