the time i need                                                                                                                © 1981    

Instalacja Domowa Wojciech Bruszewski Rysunki Berlińskie

for Emmett
 

Dwa zegary.
Jeden mechaniczny,
drugi elektryczny.
Zegar elektryczny, 
dzięki małej manipulacji 
idzie wstecz.
Zegar mechaniczny,
który idzie normalnie,
jest umieszczony
na osi wskazówki zegara elektrycznego.
Dzięki przeciwstawnym ruchom,
wskazówka sekundnika,
pomimo że idzie,
pozostaje nieruchoma.

Jeśli nie jest to czas w czasie, to przynajmniej 
obraz czasu w obrazie 
innego czasu.

"Czas Którego Potrzebuję"
jest przechowywany przez
Ann Noël i Emmetta Williamsa.