tekst - drzwi                                                                                                              © 1974   


 

Łyżeczka Wojciech Bruszewski Paczka Zapałek

... proponuje się zamianę liter alfabetu na kąt otwarcia 
i kierunek ruchu drzwi; na coś tak konkretnego, że swoją fizycznością zagłusza wszelkie domysły na temat znaczeń tekstu. Tekst w sposób arbitralny dyktuje konstrukcję tego filmu, 
a co za tym idzie - absurdalny 
w wyniku ruch drzwi. Moduluje funkcjonowanie innego środka przekazu, którego "prawa" gwałci, narzucając swe własne. To co dzieje się w filmie (zarówno dla oka jak i dla ucha) jest SAMYM FUNKCJONOWANIEM przekazu słownego w języku polskim.

Wojciech Bruszewski 1974