yyaa                                                                                                                    © 1973   Autor filmu (widoczny na ekranie) krzyczy yyyyyyyy......

Oświetleniem są cztery źródła światła przełączane losowo przez elektroniczny automat.

Czas przełączania świateł wybierany losowo od 1 do 8 sekund.

Każdej zmianie światła towarzyszy inna modulacja głosu autora.

Technika filmowa umożliwia autorowi trzyminutowy wydech.

Kilkukrotna zmiana planu 
ze zbliżenia na półzbliżenie 
i z półzbliżenia na zbliżenie jest niczym nie uzasadniona.

YYAA - film, 3 min.