romantica                                                                                                          © 1989/90   

W 1990 roku byłem współorganizatorem wystawy Konstrukcja w Procesie w Łodzi. Moim wystąpieniem była dwugodzinna audycja 
w publicznym Radiu Łódź. 

Od 22.00 do 24.00 komputer Amiga, w oparciu o procedury losowe, realizował kontrowersyjny, akustyczny performance,
a radio transmitowało go w eter do ćwierć miliona słuchaczy czterech województw centralnej Polski. 
Podziwiam odwagę ówczesnego szefa tego radia, 
Pana Zbigniewa Wojciechowskiego. Coś takiego zdarza się tylko 
we wczesnych okresach odzyskanej wolności.

  
POEZJA - Adam Mickiewicz
MUZYKA - Fryderyk Chopin
GŁOS - Wojciech Bruszewski
PIANO - Karol Nicze
SZCZEKANIE - pies
WYKONANIE - losowe