monolog                                                                                                                  © 1993   


Kiedy w 1993 roku zamilkło Radio Ruiny Sztuki Berlin, postanowiłem kontynuować ideę nieskończonej rozmowy 
o nieskończoności. W 1994 roku w Galerii Wschodniej 
w Łodzi zaprezentowałem "monolog" - maszynę filozofującą  w języku polskim. Gary opuszczony przez Paulę samotnie rozważa istotę nieskończoności. 
Zarówno berliński The Infinite Talk jak i łódzki Monolog to ten sam labirynt filozoficzny. Zbudowany jest na kształt budynku o 12-tu piętrach. Na każdym piętrze jest 8 pokoi. 
W pokojach, jak sterty papieru, walają się jakieś myśli. 
Gary losowo wybiera jedno wejście, odczytuje tekst 
i przechodzi o jedno piętro wzwyż, gdzie znowu losowo wybiera jedno wejście i znów przechodzi jedno piętro wzwyż. Kiedy znajduje się na najwyższym piętrze, zjeżdża na parter i.t.d.

 

 

 

 

 

MONOLOG