łyżeczka                                                                                                                   © 1974   


 

  

video

24 uderzenia łyżeczką 
o parapet okna.

Każdemu uderzeniu przypisany jest inny autentyczny dźwięk uderzenia łyżeczką o coś.

Każde z 24 zdarzeń audiowizualnych 
(jako zjawisko filmowe) 
jest prawdziwe.

Każde z 24 zdarzeń audiowizualnych 
(jako zjawisko filmowe) 
jest fałszywe.

Film 35 mm, 2 minuty, 1974