TEKSTY  i  POEZJE

Tekst   Nowe Slowa
    tekst                nowe słowa

Maszyna Poetycka   Sonety
maszyna poetycka        sonety          

Radio Ruine Der Künste Berlin   Partytura do wykonywania solo lub w zespole
Radio Ruiny           partytura 

BEZDECH   Romantica
BEZDECH            romantica

 Pictures Language    Tekst-Drzwi
pictures language       tekst-drzwi      

realite / principe   reality / reality
realite/principe         reality        

Transmisja   outside
transmisja               outside   

  Wojciech BruszewskiJ.L.B. mówi, że nie trzeba pisać grubych tomów aby opowiedzieć coś fascynującego. Skomplikowaną ideę można wyjaśnić w postaci cienkiej broszury.

Szanowna Komisjo Rekrutacyjna.
Zrobiłem jeszcze mniej. 
Czy mimo to mój dorobek kwalifikuje mnie do przyjęcia w poczet członków
Związku Literatów Polskich ?
Dodam, że w głębi duszy czuję się poetą 
i osobiście znam kilku poetów. Przyznaję, 
że znajomi poeci (Peter Weibel i Muriel Olesen) mają chyba znikome szanse,  tak jak i ja, na rzeczywiste członkostwo w ZLP.

Sekretariat ZLP oraz pisma literackie proszę o opinię na adres:
voytek@voytek.pl