fragmenty wywiadów radiowych i telewizyjnych

Radio £ód¼ 0

Radio £ód¼ 1


Radio £ód¼ 2

Radio £ód¼ 3

Radio £ód¼ 4

Radio £ód¼ 5


Radio £ód¼ 6


Radio £ód¼ 7

Radio Wroc³aw 1

Radio Wroc³aw 2

Radio Wroc³aw 3

Radio Wroc³aw 4

Radio Wroc³aw 5

Radio Wroc³aw 6

Radio Wroc³aw 7

Radio BIS

PR Trójka


Wojciech Bruszewski / Remigiusz Krela
Radio Bis
28 lutego 2008  godz. 19.00        Studio BWA we Wroc³awiu