łyżeczka                                                                                                                   © 1974   


 

 

 

Skrzyżowanie Wojciech Bruszewski Tekst - Drzwi

24 uderzenia łyżeczką
o parapet okna.

<--- film skrócony do trzech...

Każdemu uderzeniu przypisany jest inny autentyczny dźwięk uderzenia łyżeczką o coś.

Każde z 24 zdarzeń audiowizualnych
(jako zjawisko filmowe)
jest prawdziwe.

Każde z 24 zdarzeń audiowizualnych
(jako zjawisko filmowe)
jest fałszywe.

Film 35 mm, 2 minuty, 1974