Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków
tel. +48 012 422 10 52, 012 422 40 21
fax +48 012 422 83 03

ISBN 978-83-86905-78-2


Korporacja Ha!art
pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków
tel. +48 012 422 81 98, mobile: 606 979 523

ISBN 978-83-89911-86-5


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2007
format 148 x 210 mm, s. 419

Wojciech Bruszewski, Fotograf
Kraków 2007
© Wojciech Bruszewski
Redakcja tomu: Maria Anna Potocka, Martyna Sztaba
Korekta: Maria Armata
Projekt okładki: Wojciech Bruszewski
Skład, korekta i adiustacja: Agata Biskup

Główny dystrybutor:
Espace
ul. Kolejowa 15/17, 00-325 Warszawa
tel. +48 022 631 66 37, +48 022 632 04 68

Printed in Poland

kupuj on line